بخش دانش آموزی
مدیر و مسئولین پایه

 

دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی، اگر کد و رمز ندارید، به مسئول آموزشی پایه مراجعه نمایید.

مدیران و مسئولین پایه نیز اگر کد و رمز ویژه گزارشات را در اختیار ندارند، به معاونت آموزشی مراجعه فرمایند.

 

 

دانش آموزان عزیز، اولیای گرامی، برای ورود به بخش دانش آموزی، اینجا کلیک کنید :

بخش دانش آموزی

 

دانش آموزان عزیز، اولیای گرامی،

برای مشاهده اطلاعات، کارنامه ها، ثبت اطلاعات شخصی و ... باید فونت مناسب را در اختیار داشته باشید. اگر فونت مناسب را ندارید، اینجا کلیک کنید.

اگر متن سمت چپ و راست مشابه هم هستند (از نظر شکل و اندازه حروف)، شما فونت لازم را در اختیار دارید. در غیر این صورت،  فونت مناسب را از اینجا دریافت کنید.

 

نمونه خط سایت

نمونه خط سایت

نمونه خط سایت