نمونه سوالات امتحانی - نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان

 

 
خرید اینترنتی بهترین بازی های فکری ایران

در صورتیکه مایل هستید بصورت دوره ای نمونه سوالات جدید و مطالب و مقالات علمی به eMail شما ارسال شود، مشخصات خود را وارد نمایید تا در سیستم خبرنامه عضو شوید :

نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

 
 

مطالب سایت » نمونه سوالات امتحانی » نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان

صفحه اول تماس

گروه ها و موضوعات مرتبط : درس ریاضی   درس هندسه   درس فیزیک   درس شیمی   درس زبان فارسی   درس عربی   درس آمار   درس زبان   درس دین و زندگی   درس جغرافیا   درس ادبیات فارسی   درس زیست  

تعداد:

37

صفحه  1  از  2
صفحه قبل  

1

2

  صفحه بعد صفحه آخر

نمونه سوالات امتحانی -> نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس زیست شناسی سال دوم دبیرستان(خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس زیست شناسی سال دوم دبیرستان(خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم در س زیست شناسی

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس زبان خارجه سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس زبان خارجه سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم درس زبان خارحه

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس زبان فارسی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس زبان فارسی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم درس زبان فارسی

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس شیمی دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس شیمی دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات درس شیمی دوم دبیرستان

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس ریاضی رشته تجربی دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس ریاضی رشته تجربی دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات درس ریاضی

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس ریاضی رشته ریاضی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس ریاضی رشته ریاضی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات درس ریاضی

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس هندسه رشته تجربی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس هندسه رشته تجربی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم در س هندسه

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس هندسه رشته ریاضی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس هندسه رشته ریاضی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم درس هندسه

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس فیزیک سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس فیزیک سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم درس فیزیک

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس دین و زندگی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس دین و زندگی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم درس دین و زندگی

 


نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس عربی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) نمونه سوالات امتحانات ترم دوم درس عربی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 1389) 

نمونه سوالات پایان ترم عربی

 


نمونه سوالات ترم دوم  درس آمار سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 89) نمونه سوالات ترم دوم درس آمار سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 89) 

درس آمار دوم دبیرستان

 


نمونه سوالات ترم دوم  درس ادبیات سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 89) نمونه سوالات ترم دوم درس ادبیات سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 89) 

ادبیات فارسی دوم دبیرستان

 


نمونه سوالات ترم دوم درس زیست شناسی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 88) نمونه سوالات ترم دوم درس زیست شناسی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 88) 

 


نمونه سوالات ترم دوم درس زبان فارسی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 88) نمونه سوالات ترم دوم درس زبان فارسی سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 88) 

 


نمونه سوالات ترم دوم درس زبان خارجه سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 88) نمونه سوالات ترم دوم درس زبان خارجه سال دوم دبیرستان (خرداد ماه 88)  

 


نمونه سوالات ترم دوم درس شیمی سال دوم دبیرستان(خرداد ماه 88) نمونه سوالات ترم دوم درس شیمی سال دوم دبیرستان(خرداد ماه 88) 

 


نمونه سوالات ترم دوم درس ریاضی سال دوم دبیرستان(خرداد ماه 88) نمونه سوالات ترم دوم درس ریاضی سال دوم دبیرستان(خرداد ماه 88) 

 


نمونه سوالات ترم دوم درس جغرافیا سال دوم دبیرستان(خرداد ماه88) نمونه سوالات ترم دوم درس جغرافیا سال دوم دبیرستان(خرداد ماه88) 

 


نمونه سوالات ترم دوم درس هندسه سال دوم دبیرستان(خرداد88) نمونه سوالات ترم دوم درس هندسه سال دوم دبیرستان(خرداد88) 

 


نمونه سوالات ترم دوم درس فیزیک سال دوم دبیرستان(خرداد ماه88) نمونه سوالات ترم دوم درس فیزیک سال دوم دبیرستان(خرداد ماه88) 

 


تعداد :  37  صفحه  1  از  2
صفحه قبل  

1

2

  صفحه بعد صفحه آخر

 

آخرین مطالب مرتبط با آزمون تیزهوشان