نمونه سوالات امتحانی : نمونه سوال امتحانی سال اول دبیرستان

دبیرستان دخترانه ماهور

 

 
خرید اینترنتی بهترین بازی های فکری ایران

در صورتیکه مایل هستید بصورت دوره ای نمونه سوالات جدید و مطالب و مقالات علمی به eMail شما ارسال شود، مشخصات خود را وارد نمایید تا در سیستم خبرنامه عضو شوید :

نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

 
 

نمونه سوالات امتحانی : نمونه سوال امتحانی سال اول دبیرستان

صفحه اول تماس
شما در حال مشاهده راهنمای دسترسی سایت در این بخش از سایت هستید :

مطالب سایت » نمونه سوالات امتحانی » نمونه سوال امتحانی سال اول دبیرستان  

 بخش های مرتبط :
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس ریاضی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس ریاضی درس ریاضی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس فیزیک لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس فیزیک درس فیزیک
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس مطالعات اجتماعی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس مطالعات اجتماعی درس مطالعات اجتماعی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس زبان خارجه لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس زبان خارجه درس زبان خارجه
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس زیست لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس زیست درس زیست
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس زبان فارسی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس زبان فارسی درس زبان فارسی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس شیمی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس شیمی درس شیمی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس عربی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس عربی درس عربی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس ادبیات فارسی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس ادبیات فارسی درس ادبیات فارسی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش درس دین و زندگی لیست پربیننده ترین مطالب بخش درس دین و زندگی درس دین و زندگی
مشاهده مطالب مشابه لیست کامل جدید ترین مطالب بخش نمونه سوالات سال 1389 لیست پربیننده ترین مطالب بخش نمونه سوالات سال 1389 نمونه سوالات سال 1389
 

مطالب مورد توجه بازدیدکنندگان
100% نمونه سوالات ترم دوم شیمی اول دبیرستان خرداد ماه 89
94% نمونه سوالات ترم دوم درس دین و زندگی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
89% نمونه سوالات ترم دوم درس فیزیک سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
86% نمونه سوالات ترم دوم ریاضی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
70% نمونه سوالات ترم دوم درس ادبیات فارسی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
64% نمونه سوالات ترم دوم عربی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
62% نمونه سوالات ترم دوم اجتماعی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
60% نمونه سوالات ترم دوم درس زیست شناسی خرداد ماه 1389
48% نمونه سوالات ترم دوم درس زبان فارسی خرداد ماه 89
44% نمونه سوال امتحانات ترم اول درس زیست شناسی(دی ماه 1387)
43% نمونه سوال امتحانات ترم اول درس زبان فارسی(دی ماه 1387)
40% نمونه سوالات ترم دوم ریاضی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
39% نمونه سوالات ترم دوم زیست شناسی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
35% نمونه سوالات ترم دوم درس زبان خارجه اول دبیرستان خرداد ماه 89
34% نمونه سوال ترم دوم زبان فارسی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
32% نمونه سوالات ترم دوم فیزیک سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
32% نمونه سوالات ترم دوم دین و زندگی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
29% نمونه سوالات ترم دوم ادبیات فارسی سال اول دبیرستان(خرداد ماه سال88)
29% نمونه سوالات ترم دوم شیمی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
23% نمونه سوال امتحانات ترم اول درس فیزیک (دی ماه 1387)
22% نمونه سوال امتحانات ترم اول درس اجتماعی(دی ماه 1387)

همه مطالب پربیننده این بخش

جدید ترین مطالب این بخش
نمونه سوالات ترم دوم درس زیست شناسی خرداد ماه 1389
نمونه سوالات ترم دوم درس زبان فارسی خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم درس زبان خارجه اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم شیمی اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم ریاضی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم اجتماعی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم درس فیزیک سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم درس دین و زندگی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم درس ادبیات فارسی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89
نمونه سوالات ترم دوم زیست شناسی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوال ترم دوم زبان فارسی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوال ترم دوم زبان خارجه سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوالات ترم دوم شیمی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوالات ترم دوم ریاضی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوالات ترم دوم فیزیک سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوالات ترم دوم دین و زندگی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوالات ترم دوم عربی سال اول دبیرستان(خرداد ماه 88)
نمونه سوالات ترم دوم ادبیات فارسی سال اول دبیرستان(خرداد ماه سال88)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس اجتماعی(دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس زیست شناسی(دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس زبان فارسی(دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس زبان خارجه (دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس شیمی(دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس فیزیک (دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس دین و زندگی(دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس عربی (دی ماه 1387)
نمونه سوال امتحانات ترم اول درس ادبیات فارسی(دی ماه 1387)

همه مطالب جدید این بخش